Miljarden aan subsidies voor duurzame energie ongebruikt

Jaarlijks worden er miljarden euro’s energiesubsidie beschikbaar gesteld voor grote verduurzamingsprojecten. Uit onderzoek van adviesbureau CE Delft blijkt dat er een flink deel blijft liggen, aldus NOS Nieuws.

26 juli 2021

Ongebruikte subsidie duurzame energie (SDE)

De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven (NVDE) gaf adviesbureau CE Delft opdracht voor het onderzoek. Zij pleiten ervoor om de reserves uit te geven aan warmteprojecten om de klimaatdoelen te halen. Doordat de overheid conservatief begroot en kosten hoger inschat, blijft er geld liggen. Eind 2019 bleef €3,2 miljard ongebruikt, wat deels terugvloeide naar de schatkist. Door iets meer risico te nemen, kunnen er meer projecten gefinancierd worden, aldus de NVDE.

Vanwege de urgentie van de klimaatproblematiek kan de overheid beter een eventuele tegenvaller bij dergelijke projecten uit de algemene middelen financieren, dan dat er miljarden blijven liggen, redeneert de NVDE. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde recentelijk een motie van de ChristenUnie met dezelfde strekking.

€4,7 miljard SDE++ toegekend

Afgelopen maand kende de overheid voor dit jaar €4,7 miljard subsidie toe voor de stimulering van duurzame energie (SDE++). Er is €5 miljard beschikbaar. Ruim 2 miljard ging naar het Porthos-project in de Rotterdamse haven. Met de huidige CO2-prijs zou maar €1 miljard nodig zijn voor dit project. Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie zegt: “Als we nu alleen al die ene onnodig opzijgezette miljard zouden inzetten voor meer duurzame energie, wie weet, gaat Nederland zich de komende jaren voor de verandering wel een keertje aan zijn duurzame doelen houden”.

bron: NOS Nieuws