ISDE budget 2021

De budgetcijfers ISDE 2021 van januari tot en met juli zijn bekend.

5 augustus 2021

Stand van zaken ISDE 2021

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) maakt de cijfers bekend van de aanvragen die dit jaar reeds zijn ingediend en de geschatte claims die daarmee samenhangen. Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers en/of particulieren bedraagt in 2021 € 124 miljoen. Van januari tot en met juli 2021 zijn er 21.224 aanvragen ingediend voor 45.272 apparaten en/of maatregelen.

De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt momenteel € 47,2 miljoen. De geschatte budgetclaim 2021 is inclusief particuliere aanvragen. € 10,8 miljoen werd geclaimd door de zakelijke markt. Voor zakelijke gebruikers geldt dat zij niet in aanmerking komen voor investeringen die betrekking hebben op isolatie en warmtenetten.

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 40 miljoen. Van januari tot en met juli 2021 zijn er 722 aanvragen ingediend. De huidige claim van deze aanvragen bedraagt € 6,8 miljoen.

Er kunnen nog aanvragen worden ingediend en er is nog budget beschikbaar voor beide categorieën.

ISDE aanvragen?

Meer weten over de ISDE-regeling? Of wil je de ISDE aanvragen? Neem dan contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Bron: RVO