Invest-NL stimuleert duurzaamheid en innovatie in Nederland

3 februari 2020

“Nederland moet duurzamer en innovatiever. Dat vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Maar dat vraagt vooral om ondernemers. Echte ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst”,aldus Invest-NL. Invest-NL, een private onderneming gefinancieerd met publieke middelen, wil duurzaamheid en innovatie in Nederland versnellen en faciliteren.

Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die bijdragen aan de energietransitie en door het versnellen van de groei van innovatieve scale-ups.

 • Projecten en ondernemingen die bijdragen aan de energietransitie;
  Bijvoorbeeld de financiering van nieuwe technologieën, procesinnovaties en innovatieve projecten. Activiteiten met als doel ons bestaande energiesysteem te transformeren in een duurzaam systeem van hernieuwbare energie en – grondstoffen. Of door nieuwe CO2-neutrale technologieën te ontwikkelen.
 • Innovatieve scale-ups die voor hun volgende groeistap staan;
  Denk aan de financiering van innovatieve MKB-ondernemingen met een groot groeipotentieel, die er niet in slagen voldoende kapitaal op te halen. Omdat het risico nog te groot is of de businesscase te onzeker voor de bestaande marktpartijen. Of bestaande MKB-bedrijven die met een nieuwe technologie impact willen creëren. Altijd met als doel om innovatie en duurzaamheid in Nederland te stimuleren.

Invest-NL beschikt over een aandelenkapitaal van € 1,7 miljard. Zo kunnen ze:

 • Als (co-)financier investeringen mogelijk maken
 • Als adviseur projecten en ondernemingen helpen bij complexe investeringsvraagstukken en hen eventueel verbinden met andere financiers

De kern van hun toegevoegde waarde ligt bij het verruimen van de markt voor risicokapitaal, zodat de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven duurzamer en innovatiever worden. Dit doen ze door:

 • De slagkracht van Nederland te vergroten met hun eigen kapitaal
 • Meer kapitaal uit de private sector te activeren door deelname van Invest-NL in projecten (een ‘hefboom functie’)
 • Meer EU-gelden aan te trekken voor Nederlandse bedrijven en projecten, bijvoorbeeld via garanties
 • Zo méér projecten mogelijk te maken

Participatie of lening

De financiering kan worden verstrekt als participatie (minderheidsbelang) of als (achtergestelde) lening. Invest-NL verschaft maximaal 50% van het risicokapitaal. Op hoofdlijnen werkt Invest-NL als volgt:

 • participatie:
  •  de hoogte van de financiering vanuit Invest-NL bevindt zich tussen de circa € 5 miljoen en € 50 miljoen;
  •  Invest-NL verwerft altijd een minderheidsbelang (<50%);
  • de ondernemer(s)/het management participeert/participeren zelf risicodragend actief in het project.
 • (achtergestelde) lening:
  •  de hoogte van de financiering vanuit Invest-NL bevindt zich tussen de circa € 5 miljoen en € 50 miljoen;
  •  de looptijd is afgestemd op de behoefte en het doel van de financiering;
  • verschillende zekerstellingen, (flexibele) aflossingsschemas en/of optiestructuren zijn mogelijk.