Oproep Innovation Fund, € 1,5 miljard voor schone technologieën

De Europese Commissie heeft de tweede oproep voor zogeheten ‘Large scale projects’ in het kader van het Innovation Fund (IF) gelanceerd.

 

2 november 2021

Innovation Fund

Het Innovation Fund, dat één van ‘s werelds grootste programma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën is, wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de veiling van emissierechten uit het EU-emissiehandelssysteem oftewel het EU’s Emissions Trading System (EU ETS). Het Innovation Fund is gericht op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag. Voor de periode 2020-2030 zal het fonds zo’n €10 miljard aan ondersteuning kunnen toekennen.

€1,5 miljard beschikbaar

Met de tweede oproep voor ‘Large scale projects’ wordt er €1,5 miljard beschikbaar gesteld voor grootschalige, veelbelovende én marktrijpe projecten rond bijvoorbeeld schone waterstof en andere koolstofarme oplossingen voor energie-intensieve industrieën zoals de staalindustrie, de cementindustrie en de chemische industrie. Daarnaast is er vanuit de oproep steun voor projecten rondom energieopslag, oplossingen voor het elektriciteitsnetwerk en koolstofopvang en -opslag.

Grootschalige projecten

Onder grootschalige projecten worden projecten verstaan waarmee investeringen van minimaal €7,5 miljoen zijn gemoeid. De ondersteuning van maximaal 60% van de projectkosten moet in aanmerking komende projecten helpen op het vlak van commercialisatie en demonstratie op grote schaal, zodat de nieuwe technologieën ook echt de markt kunnen bereiken. Te ondersteunen projecten kunnen plaatsvinden in alle EU-lidstaten plus IJsland en Noorwegen. De steun kan worden gebruikt in combinatie met andere subsidies, zowel Europees als nationaal.

Aanvraagproces

In tegenstelling tot de eerste oproep bestaat het aanvraagproces nu niet meer uit twee termijnen, maar uit slechts één termijn. Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2022 worden ingediend. Ingediende projecten worden beoordeeld op hun potentieel voor het vermijden van broeikasgasemissie, hun innovatiepotentieel, de financiële en technische volwassenheid, hun opschaalpotentieel én hun kostenefficiëntie.

Innovation Fund aanvragen?

Wil je meer informatie over de Innovation Fund of weten of jouw project in aanmerking komt, neem dan met ons contact op.