Hoge elektriciteitsprijzen resulteren mogelijk in lagere SDE-subsidie

Hoge energieprijzen leiden tot hogere correctiebedragen van ontvangen subsidie SDE+ en SDE++.

23 september 2021

Correctiebedragen SDE+ / SDE++

De hoge elektriciteitsprijzen van de afgelopen periode hebben gevolgen voor ondernemers die dit jaar subsidie hebben ontvangen vanuit de SDE+ en SDE++. Hoogstwaarschijnlijk hebben deze ondernemers door de hoge elektriciteitsprijzen te veel subsidie ontvangen. Deze ondernemers ontvangen hier voor 1 oktober 2021 bericht van RVO.

De hoogte van de subsidie uit de SDE+ en SDE++ is afhankelijk van de gemiddelde marktprijs van elektriciteit. Hoe hoger de marktprijs van elektriciteit, hoe minder subsidie ondernemers ontvangen. Er wordt namelijk een hogere prijs door de energieafnemer betaald. Bij een lagere marktprijs krijgen ondernemers meer subsidie. Dan wordt er immers minder betaald door de energieafnemer.

Jaarlijks voorschot

Binnen de SDE+ en SDE++ ontvangen ondernemers ieder jaar een voorschot op de subsidie. Dit voorschot is gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde, gemiddelde marktprijs voor elektriciteit. RVO, die de regeling uitvoert, corrigeert dit subsidiebedrag ieder jaar. Dit doet RVO aan de hand van het vastgestelde, definitieve correctiebedrag.

De trend van hoge elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden zet waarschijnlijk door. De verwachting is dan ook dat de definitieve correctiebedragen in 2021 hoger zijn dan de voorlopige correctiebedragen waarop het voorschot gebaseerd was. Het is dus zeer aannemelijk dat ondernemers hierdoor te veel subsidie hebben ontvangen wat leidt tot een negatieve bijstelling. RVO vraagt ondernemers rekening te houden met het effect van deze marktontwikkeling.