Extra budget en nieuwe openstellingen voor Topsector energieprojecten

11 juli 2019

Naar aanleiding van de Urgenda-zaak en vooruitlopend op het beschikbaar komen van de klimaatenvelopmiddelen is de regeling Topsector energieprojecten gewijzigd.

De regeling Topsector energieprojecten

De regeling Topsector energieprojecten is onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies (Economische Zaken en Klimaat). Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van de CO2-doelstellingen uit het ontwerp van het Klimaatakkoord. De regeling versterkt ook de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Nieuw DEI+ thema: ‘Circulaire Economie’ – €44 miljoen beschikbaar

De subsidie ‘Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)’, onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten, ondersteunt onder verschillende subthema’s pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland in 2030. Dit is inclusief flexibilisering van het energiesysteem en een optimale benutting van het energielandschap (ruimte). De bijdrage mag ook worden gerealiseerd in Caribisch Nederland, te weten Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Het voormalige DEI+ subthema ‘Recycling & hergebruik van afval’ is vervangen door het nieuwe subthema ‘Circulaire Economie’ Er is €44 miljoen budget vrij gemaakt voor subsidies binnen het bereik van dit thema. Subsidie kan worden aangevraagd van 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020.

Met name initiatieven die gericht zijn op kunststof- en textielrecycling en initiatieven vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb) worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen. Projecten waarvoor subsidie wordt verstrekt, moeten zijn gerealiseerd voor 31 december 2020.

Meerjarige projecten mogelijk bij twee DEI+ onderwerpen

Voortaan kunnen ook meerjarige projecten worden gesubsidieerd voor de DEI+ onderwerpen ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ en ‘Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind’. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus 2019 tot en met 7 januari 2020. Het budget van de huidige openstellingen (tot en met 24 september 2019) van genoemde thema’s wordt verlaagd, maar dit geld wordt direct weer beschikbaar gesteld voor de nieuwe openstellingen (tot en met 7 januari 2020) van diezelfde thema’s. Het totale budget blijft dus ongewijzigd in tact. Meer budget ‘Energie en Industrie: Joint Industry Projects’ en ‘ERA-NET energieprojecten’ De subsidies:

  • ‘Joint Industry Projects (JIP)’ uit het innovatieprogramma ‘Energie en Industrie’; en
  • ‘ERA-NET Energiecall ACT’ uit het innovatieprogramma ERA-NET energieprojecten’

zijn eveneens onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten.

De eerder gepubliceerde budgetten voor deze modules zijn beide met €500.000 verhoogd.

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.