EIA en MIA\Vamil 2021

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen. Uit een positieve evaluatie en een horizonbepaling werden de regelingen eerder al toegezegd tot en met in ieder geval 2023.

23 september 2020

Budgetten EIA en MIA\Vamil

Het budget voor de EIA stijgt in 2021 van € 147 naar € 149 miljoen. Voor de MIA geldt een daling van € 124 naar € 114 miljoen. Het gereserveerde bedrag voor de Vamil blijft voor 2021 gelijk op € 25 miljoen. De ervaring leert echter dat deze regelingen niet worden overvraagd.

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting (van 16,5% in 2020 naar 15% in 2021) valt het nettovoordeel van fiscale subsidies lager uit. Dit geldt echter alleen tot een bedrag van € 245.000. Daarboven blijft het vennootschapsbelastingtarief gelijk op 25%.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag geen specifieke plannen voor de regelingen aan. De subsidiabele categorieën en bedrijfsmiddelen op de Energielijst en Milieulijst wijzigen jaarlijks echter wel met de jaarwisseling. In lijn met het Energieakkoord komen onderwerpen zoals CO2-reductie, elektrificatie, aardgasloos en waterstof hierin steeds meer naar voren.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe Milieulijst 2021 en Energielijst 2021. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en Oud & Nieuw.