€28 miljoen subsidie beschikbaar voor versnelde klimaatinvesteringen industrie

11 juli 2019

Op 8 juli 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII) gepubliceerd.

De regeling

Deze regeling biedt steun aan industriële bedrijven die in het jaar 2020 investeren in het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland. Het gaat om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland bewezen is. Doelgroep: bedrijven uit de SBI-hoofdgroepen C, D en E

De subsidie is bestemd voor bedrijven uit de hoofdgroepen C (Industrie), D (Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, in het kader van onderhavige subsidiemodule specifiek de distributiebedrijven) en E (Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, in het kader van deze subsidiemodule specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken) van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Aanvrager = investeerder en (blijvend) eigenaar

De subsidiegelden komen alleen toe aan ondernemingen die met eigen activiteiten milieuvoordeel realiseren tijdens de looptijd van het project. De aanvrager van de subsidie moet een investeerder zijn die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd. Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat, waarbij de leasenemer eigenaar wordt van de installatie. Subsidiabele projecten

De projecten die met deze regeling worden ondersteund, betreffen investeringen in het kader van:

  • energie-efficiëntie (minder energie verbruiken binnen onderneming);
  • recycling en hergebruik van afval (opnieuw verwerken van afvalstoffen tot producten, materialen of stoffen respectievelijk opnieuw gebruiken van niet-afvalstoffen voor hetzelfde doel);
  • lokale infrastructuur (niet zijnde luchthaven- en haveninfrastructuur);
  • overige CO2-reducerende maatregelen.

Omvang subsidie en aanvragen

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten tot een maximale steun van € 3 miljoen per project. Aanvragen kunnen van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en er is een plafond van € 28 miljoen beschikbaar.

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.