Budget, aanvraagperioden en wijziging MIT 2020

De Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Daarnaast stimuleert de MIT dat innovatieve projecten van het Mkb beter aansluiten bij de innovatieagenda’s van de topsectoren van Nederland.

9 maart 2020

Deze stimulering wordt verzorgd door een aantal instrumenten van de MIT: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingen en TKI-netwerkactiviteiten en TKI-innovatiemakelaars.

Subsidieaanvragen voor MIT-projecten worden in principe door de provinciale besturen in behandeling genomen. Wanneer een project niet valt binnen de innovatieagenda van de provincie, wordt de subsidieaanvraag doorgestuurd en door Economische Zaken en Klimaat (EZK) in behandeling genomen.

Budget

Per instrument is een eigen budget beschikbaar. De nationale budgetten voor 2020 zijn hieronder weergegeven.

Instrument Budget
Kennisvouchers €2.000.000
Haalbaarheidsprojecten €3.795.000
R&D-samenwerkingen €8.105.000
Netwerkactiviteiten en Ondersteuning door innovatiemakelaars €2.200.000

 

Aanvraagperioden

Daarnaast zijn de aanvraagperioden bekend voor aanvragen in het kader van EZK. Let hierbij wel op dat de aanvraag op de sluitingsdatum uiterlijk voor 17:00 uur ingediend moet zijn.

Instrument Aanvraagperiode
Kennisvouchers 7 april t/m 10 september
Haalbaarheidsprojecten 7 april t/m 10 september
R&D-samenwerkingen 11 juni t/m 10 september
Netwerkactiviteiten en Ondersteuning door innovatiemakelaars 7 april t/m 2 juli

 

Wijziging MIT 2020

Voor de MIT in 2020 is er een nieuw onderdeel toegevoegd: Duurzame Dierlijke Producten. Voor dit onderdeel kan er subsidie verkregen worden voor ondernemers om te onderzoeken of hun concept, om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is. Het doel hiervan is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten te opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten.

Voor dit nieuwe onderdeel heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) €1,35 miljoen beschikbaar gesteld. De voornaamste voorwaarde is dat het gaat om de ontwikkeling van een nieuwe technologie en dat het bijdraagt aan het op de markt brengen van een duurzamer dierlijk product. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het concept ook bijdraagt aan het versterken van het verdienvermogen van de veehouder.

Aanvragen

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de MIT? Wij denken en kijken graag met u mee. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.