BIK-regeling vervangen door verlaging werkgeverspremie.

De Baangerelateerde investeringskorting oftewel de BIK-afdrachtvermindering (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken.
Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen.

3 juni 2021

BIK-regeling ingetrokken

Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Dat meldde staatssecretaris Vijlbrief van Financiën vrijdagmiddag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Om het bedrijfsleven in deze coronacrisis wel zo snel mogelijk te stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten, stelt het kabinet daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen. Mogelijk al per 1 augustus 2021.

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden, aldus Vijlbrief.

Onzekerheid rond goedkeuring BIK

Eind vorig jaar is de BIK informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dat is niet de bedoeling van het kabinet.

De Commissie kan niet op voorhand voldoende zekerheid geven over de beoordeling van de BIK als geoorloofde staatssteun. Het kabinet gaat er vanuit dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en heeft naar verschillende opties gekeken om dit op te lossen, maar dit zou de onzekerheid voor ondernemers niet snel genoeg wegnemen. Met als risico dat ondernemers uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op de BIK of dat zij later het geld met rente moeten terugbetalen. Om zo snel mogelijk uit de crisis te komen is daarom gekozen voor een verlaging van de AWf-premie, zo schrijft Vijlbrief.

Voor de intrekking van de BIK is nog wel een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.