Tweede Kamer stemt in met Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet trekt de komende twee jaar 4 miljard euro uit om bedrijven, ondanks de coronacrisis, te verleiden wel investeringen te doen.

17 november 2020

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 13 november ingestemd met de invoering van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Doel van de regeling

De BIK-regeling stimuleert dat bedrijven blijven investeren en zorgt ervoor dat bedrijven investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met de loonheffing.

Aanpassing van de BIK

Op het eerdere voorstel kwam veel kritiek. De regeling zou te veel op grote bedrijven gericht zijn, de investeringen zouden slechts naar voren worden gehaald en de werkgelegenheid niet laten stijgen. De coalitiepartijen hebben per amendement de BIK-percentages aangepast. zodat een groter deel van de belastingkorting bij het midden- en kleinbedrijf terechtkomt. Met deze aanpassing bleek er een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn. Het BIK-voorstel moet nog door de Eerste Kamer. De verwachting is dat hier ook een meerderheid voor is.