Aantoonbaar positief effect WBSO op S&O-uitgaven

18 april 2019

De WBSO is een kostenefficiënte regeling die een aantoonbaar positief effect heeft op de S&O-inspanningen van bedrijven. Verder is het aannemelijk dat de WBSO bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor die bedrijven die hun R&D-activiteiten op internationale schaal organiseren.  

Dit is de hoofdboodschap van een onderzoek naar de mate waarin de WBSO in de periode 2011-2017 op een doeltreffende en doelmatige wijze heeft bijgedragen aan de verhoging van de S&O-inspanningen van bedrijven in Nederland, innovatie en bedrijfsprestaties en aan het (fiscale) vestigingsklimaat voor R&D-bedrijvigheid in Nederland. 

 Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de evaluatie van het onderzoek op 11 april 2019, mede namens staatssecretaris Menno Snel (Financiën), aangeboden aan de Tweede Kamer. In de begeleidende brief laat zij weten blij te zijn met dit overkoepelende eindoordeel. Volgens haar wordt met dit onderzoek, net als in voorgaande WBSO-evaluaties, immers bevestigd dat de WBSO een instrument is dat private R&D effectief en efficiënt stimuleert. Daarbij merkt zij op dat verbetering van de regeling niettemin haar blijvende aandacht heeft en dat zij daarom de meeste aanbevelingen van het onderzoeksbureau zal opvolgen. 

Doelgroepbereik 

In 2017 maakten 21.265 bedrijven gebruik van de WBSO en werden er 35.515 aanvragen toegekend. In aantallen bedient de WBSO in belangrijke mate het mkb (97%), maar gerekend in budget wordt ook het grootbedrijf goed ondersteund (37% van het budget gaat naar het grootbedrijf). 60% van de toegekende S&O-uren is voor rekening van de technologiegebieden computer- en informatiewetenschappen, mechanische techniek en elektrotechniek. Het aantal WBSO-gebruikers is tot 2016 toegenomen, maar sindsdien licht gedaald. Het aantal S&O-uren is volgens de staatssecretaris, ondanks de terugloop, echter wel stabiel gebleven. 

Doeltreffendheid 

Het kwantitatieve effect van de WBSO wordt weergegeven in de zogenaamde ‘bang for the buck’ (BFTB). Deze geeft aan hoeveel euro bedrijven extra uitgeven aan S&Oloonkosten als zij 1 euro WBSO ontvangen. Het onderzoeksbureau schat een gemiddelde BFTB van 0,9 en merkt daarbij op dat het effect op de totale S&Okosten en –uitgaven aanzienlijk hoger kan zijn door complementariteit tussen S&Oloonkosten en de overige S&O-kosten en –uitgaven. 

De evaluatie concludeert dat het aannemelijk is dat de WBSO bijdraagt aan additionele innovatie-output, aan meer omzet gerealiseerd met nieuwe producten en diensten, aan een hogere productiviteit en aan S&Ospillovers. 

Die uitkomsten van S&O-projecten dragen bij aan de kwaliteit van bestaande innovatienetwerken en innovatiesystemen. Afgaande op de resultaten van de enquête onder gebruikers draagt de WBSO bovendien bij een deel van de gebruikers bij aan de professionalisering van het R&D-proces.  

Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse kan geconcludeerd worden dat de WBSO doet wat de regeling beoogt: het vergroten van de private uitgaven aan S&O. 

Het onderzoeksbureau geeft aan dat de WBSO voor internationaal opererende bedrijven (een selecte groep van de WBSO-gebruikers) als gevolg van de lagere effectieve belastingdruk een bijdrage levert aan het Nederlandse vestigingsklimaat. Het is niet de enige, maar wel een belangrijke voorwaarde voor een gunstig vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven met R&D-activiteiten. 

Doelmatigheid 

De uitvoeringskosten voor RVO bedroegen in 2017 € 18,2 miljoen, ongeveer 1,5% van het met de WBSO gemoeide budget.  

In de evaluatieperiode kwamen de uitvoeringskosten van RVO.nl en Belastingdienst samen neer op twee eurocent voor iedere euro aan toegekende WBSO-stimulering. 

Verder is opvallend dat steeds meer bedrijven gebruik maken van een intermediair. 

Met Prinsjesdag zal Mona Keizer de Tweede Kamer een brief sturen met nadere informatie over budgetsystematiek van de WBSO, de parameters voor 2020 en eventuele aanpassing die zij naar aanleiding van het onderzoek zal doorvoeren. 

De WBSO staat dus goed op de kaart. De regeling stimuleert daadwerkelijk de S&O-uitgaven van bedrijven en is kostenefficiënt. Verder is helder dat de WBSO blijvende aandacht heeft van de staatssecretaris die daarbij open staat voor suggesties en streeft naar verbetering en continuering van de regeling. Wat ons betreft een goed bericht!

De volledige kamerbrief met bijlagen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/11/kamerbrief-over-de-evaluatie-wbso-2011-2017 

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.