Subsidieregeling omscholing ICT en techniek

Door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek van groot belang. Als werkgever kunt je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

13 september 2021

Kansrijke beroepen; ICT en techniek

Als je medewerkers hebt die je wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of de techniek, dan kun je als werkgever aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek van groot belang. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Budget

Voor de subsidieregeling is €34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van €3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een omscholingstraject aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden zoals beschreven op de pagina van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvragen

Subsidie kan aangevraagd worden vanaf 01 september 09:00 uur tot en met 01 december 2021 17:00 uur.