Extra impuls binnen regeling Praktijkleren

Voor de studiejaren 2020 – 2021 en
2021 – 2022 wordt er jaarlijks € 10,6 miljoen extra beschikbaar gesteld.

15 juli 2020

Extra impuls voor Praktijkleren

Om te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid, heeft Minister Ingrid van Engelshoven besloten een extra impuls te geven op de regeling praktijkleren. Voor de studiejaren 2020 – 2021 en 2021 – 2022 wordt er jaarlijks € 10,6 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

De extra middelen zijn bedoeld om werkgevers uit bepaalde sectoren te stimuleren bbl-plekken aan te bieden. Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn;
  • de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor;
  • de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;

De sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de subsidie praktijkleren via de motie-Heerma.

De extra impuls wordt ondergebracht in een apart compartiment, zodat werkgevers in de betreffende sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2021 gepubliceerd worden. Aan deze wijziging zal terugwerkende kracht worden toegekend.

Aanvragen

Voor meer informatie over Praktijkleren neem je contact met ons op. Wij kijken graag samen met jou naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf.

Bron en aanvullende informatie: Rijksoverheid