2 MILJARD VOOR SDE+ VOORJAAR 2020

6 januari 2020

Komend voorjaar zal er een extra openstellingsronde opengaan van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze openstellingsronde zal open zijn van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is een budget van 2 miljard euro. Qua opzet, techniek en categorieën is deze openstelling gelijk aan de najaarsronde van 2019. Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon.
De basisbedragen zijn daarentegen wel aangepast. De basisbedragen worden vastgesteld op basis van de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie.
Ten opzichte van de basisbedragen van vorig jaar is vooral voor de technieken geothermie, wind en zon een sterke daling zichtbaar. De basisbedragen voorjaar 2020 zijn te vinden in de bijlagen van de Kamerbrief.

Fasering

De openstellingsronde heeft drie fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019. Dit is gebeurd om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken te laten plaatsvinden.

Openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020 Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte​ €/kWh Fasegrenzen hernieuwbaar gas €/kWh
Fase 1: 17 maart, 9.00 uur
tot 23 maart, 17.00 uur
0,070 0,049
Fase 2: 23 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
0,080 0,056
Fase 3: 30 maart, 17.00 uur
tot 2 april, 17.00 uur
0,130 0,092

SDE++

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Deze ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een Kamerbrief over de SDE++-openstelling verwacht. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.