Innovatie is dé motor voor economische groei.

Ben je op zoek naar (financiële) middelen om jouw innovatieve ideeën te realiseren? Vraag een innovatiekrediet of fiscale tegemoetkoming aan.

Innovatie

Versnel jouw innovatieambities

Bedrijven moeten blijven innoveren om zo hun concurrentiekracht te vergroten. Zo kunnen deze bedrijven voor blijven lopen op hun concurrenten en een sterke positie voor zichzelf in hun (niche)markt creëren. Uiteindelijk kan innovatie ook helpen om een verhoging van de productiviteit en een daling van de (productie)kosten te realiseren.

Maatschappelijk gezien brengt innovatie natuurlijk ook voordelen. Zo draagt innovatie bij aan stijgingen in gemeenschappelijke welzijn en welvaart. Overigens zorgt innovatie ervoor dat maatschappelijke problemen zoals ongelijkheid, vergrijzing en milieuvervuiling getackeld kunnen worden. Innovatie is dus van groot belang!

Nederland behoort tot de top vijf meest innovatieve landen ter wereld. Om deze positie te behouden zet de Nederlandse overheid sterk in op innovatieve ondernemers en pilotprojecten. Door het steunen van bedrijven middels subsidies, fiscale voordelen en kredieten, wil de overheid het onderscheidend vermogen versterken en duurzame economische groei stimuleren. Zo kan er een innovatief klimaat worden gecreëerd waarin voldoende kennis, vaardigheden en risicodragend kapitaal aanwezig is. Een innovatief klimaat kan op zijn beurt weer bedrijven uit het buitenland aantrekken om zich hier te vestigen, wat gunstig is voor de bedrijvigheid. Een voorbeeld van een fiscale regeling is de WBSO, waarmee je tot wel 40% op uw loonkosten kunt besparen!

Wat zou jíj doen met meer innovatiebudget?

Vind een passende (fiscale) regeling

Met welke financiële of fiscale stimuleringsregeling(en) kun je jouw innovatieve ideeën en R&D-projecten realiseren? DIRECTION zoekt het graag voor je uit. Door onze jarenlange ervaring en actuele kennis, zorgen wij ervoor dat je optimaal gebruik maakt van de door de overheid aangeboden middelen.

Laat jouw innovatieproject slagen

DIRECTION helpt je graag bij het aanvragen van de juiste subsidiaire en fiscale regelingen. Een aantal bekende regelingen in het kort:

WBSO

Wil je aan de slag met een R&D-project? Dan kun je WBSO aanvragen. Met deze fiscale stimuleringsregeling vergoedt de overheid een groot deel van de kosten van jouw innovatietraject.

MIT

Valt jouw bedrijf onder een van de tien ‘topsectoren’?* Dan kun je een financiële bijdrage aanvragen voor onderzoek en ontwikkeling van jouw innovatietraject middels de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, oftewel: MIT-subsidie. De MIT stimuleert ook samenwerkingsprojecten op het gebied van R&D. Samenwerkingen zijn erg belangrijk voor het verkrijgen van nieuwe (impliciete) kennis.

* Check het op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

MIT-subsidie of WBSO aanvragen? 

Wij zoeken graag voor je uit of jouw innovatieplannen aansluiten bij de MIT- of WBSO-regeling. En: of je wellicht nog recht heeft op een ander type innovatiekrediet, fiscale of financiële tegemoetkoming.

Weten wat het aanvragen van subsidie jou oplevert? Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend subsidieadvies.

 

Maak gebruik van deze subsidies!

Gerelateerde subsidies