Investeren in energie en duurzaamheid loont!

Investeer je in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Wek je zelf duurzame energie op?

Energie & duurzaamheid

Meer budget voor je duurzaamheidsproject?

Toepassing van de juiste fiscale regelingen & energie en milieu subsidie(s) leveren je een aanzienlijk financieel voordeel op!

Als je investeert in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, duurzame energie opwekt, of nieuwe technologieën ontwikkelt die het gebruik van duurzame energie bevorderen of een positieve bijdrage leveren aan het milieu, dan zijn daar diverse subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen die voor jou een (aanzienlijk) financieel voordeel op kunnen leveren.

Energie- en milieusubsidies vanuit de lokale, landelijke en Europese overheid

Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In het Energieakkoord voor duurzame groei heeft de overheid – samen met werkgevers, vakbewegingen en natuur- en milieuorganisaties – afspraken vastgelegd om in 2050 een 100% duurzame energievoorziening te realiseren.

De belangrijkste afspraken uit het Energieakkoord

Om dat te bereiken stimuleert de overheid:

  • Een efficiënter energiegebruik
  • Het creëren van extra werkgelegenheid
  • Het gebruik van alternatieve energiebronnen (zoals wind en biomassa)
  • Innovaties die hernieuwbare energie op lange termijn concurrerend maken
  • Bedrijven om duurzamer, energiezuiniger en milieuvriendelijker te werken

Laat geen subsidie liggen

Houd jij je bezig met energieonderzoek en -innovatie? Investeer je in nieuwe milieuvriendelijke technieken en/of bedrijfsmiddelen die de duurzame energietransitie ondersteunen? En wil je hulp in de zoektocht naar gunstige fiscale regelingen, subsidies en/of andere financieringsbronnen?

Van een eerste inventarisatie van de mogelijkheden tot het indienen van de aanvraag én begeleiding van het administratieve traject ter verantwoording naar de subsidiegever… DIRECTION adviseert, begeleidt en/of ondersteunt je graag.

In één oogopslag jouw rendement in kaart

Met de door ons ontwikkelde rekenmodellen brengen we eenvoudig en snel het totaalbedrag aan kosten (total cost of ownership), de opbrengsten uit subsidies én terugverdientijden voor je in kaart. Door onze ruime ervaring met het regelen van subsidies én technische expertise op het gebied van duurzame energie ben je verzekerd van een gedegen, compleet advies voor de meest rendabele technologie.

Maak de beste investeringsbeslissing

In welke fase jouw project zich ook bevindt: neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze gespecialiseerde subsidieadviseurs. Zodat je de beste strategische én financiële investeringskeuze kunt maken. Voor een verantwoorde, duurzame investering met optimaal rendement.

Maak gebruik van deze subsidies!

Gerelateerde subsidies