Investeren in energie en duurzaamheid loont!

Investeert u in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Wekt u zelf duurzame energie op?

Energie & duurzaamheid

Toepassing van de juiste fiscale regelingen & energie en milieu subsidie(s) leveren u een aanzienlijk financieel voordeel op!

Als u investeert in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, duurzame energie opwekt, of nieuwe technologieën ontwikkelt die het gebruik van duurzame energie bevorderen of een positieve bijdrage leveren aan het milieu, dan zijn daar diverse subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen die voor u (aanzienlijk) financieel voordeel op kunnen leveren.

Meer budget voor uw duurzaamheidsproject?

Energie- en milieusubsidies vanuit de lokale, landelijke en Europese overheid

Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In het Energieakkoord voor duurzame groei heeft de overheid – samen met werkgevers, vakbewegingen en natuur- en milieuorganisaties – afspraken vastgelegd om in 2050 een 100% duurzame energievoorziening te realiseren.

De belangrijkste afspraken uit het Energieakkoord

Om dat te bereiken stimuleert de overheid:

  • Een efficiënter energiegebruik
  • Het creëren van extra werkgelegenheid
  • Het gebruik van alternatieve energiebronnen (zoals wind en biomassa)
  • Innovaties die hernieuwbare energie op lange termijn concurrerend maken
  • Bedrijven om duurzamer, energiezuiniger en milieuvriendelijker te werken

Laat geen subsidie liggen

Houdt u zich bezig met energieonderzoek en -innovatie? Investeert u in nieuwe milieuvriendelijke technieken en/of bedrijfsmiddelen die de duurzame energietransitie ondersteunen? En wilt u hulp in de zoektocht naar gunstige fiscale regelingen, subsidies en/of andere financieringsbronnen?

Van een eerste inventarisatie van de mogelijkheden tot het indienen van de aanvraag én begeleiding van het administratieve traject ter verantwoording naar de subsidiegever… DIRECTION adviseert, begeleidt en/of ondersteunt u graag.

Neem contact op met onze expert Peter

In één oogopslag uw rendement in kaart

Met de door ons ontwikkelde rekenmodellen brengen we eenvoudig en snel het totaalbedrag aan kosten (total cost of ownership), de opbrengsten uit subsidies én terugverdientijden voor u in kaart. Door onze ruime ervaring met het regelen van subsidies én technische expertise op het gebied van duurzame energie bent u verzekerd van een gedegen, compleet advies voor de meest rendabele technologie.

Maak de beste investeringsbeslissing

In welke fase uw project zich ook bevindt: neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze gespecialiseerde subsidieadviseurs. Zodat u de beste strategische én financiële investeringskeuze kunt maken. Voor een verantwoorde, duurzame investering met optimaal rendement.

Maak gebruik van deze subsidies!

Gerelateerde subsidies