Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

WBSO 2018: verwachting 1e schijf naar 31% en 2e schijf naar 14%

Overig nieuws - Door - 19 september 2017
WBSO 2018: verwachting 1e schijf naar 31% en 2e schijf naar 14%
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Kamp (EZ) informatie gegeven over de WBSO in 2018. Daarnaast heeft hij in deze brief het definitief gebruik van de WBSO in 2016 (evaluatie) bekend gemaakt en geeft hij een reactie op een motie met betrekking tot procesinnovatie in de WBSO.

WBSO 2018:

Innovatie is een bron voor duurzame economische groei en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het concurrentievermogen van Nederland. De overheid stimuleert bedrijven om te investeren in R&D. De WBSO is een van de instrumenten.

De kosten van de WBSO nemen jaarlijks toe door stijgende R&D lonen en R&D niet-loonkosten. Daarnaast neemt ook de totale hoeveelheid van in Nederland uitgevoerde R&D toe waarmee ook de kosten van de WBSO toenemen. De jaarlijkse kostenstijging, de overschrijding van het budget in 2016 en RDA onderputting in 2014 leiden tot een incidentele correctie van het WBSO budget 2018. Het beschikbare budget in 2018 is na correctie € 1.163 miljoen.

DE WBSO parameters worden jaarlijks aangepast aan het beschikbare budget. Uitgaande van de huidige inzichten betekent dit naar verwachting een daling van het tarief van de eerste schijf van 32 % naar 31 % en een daling van de tweede schijf van 16% naar 14%. Het kabinet zal in november de parameters voor de WBSO 2018 definitief vaststellen.

Definitief gebruik WBSO in 2016

De verdeling van het budget tussen midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootbedrijf is na de integratie van de WBSO en de RDA gelijk gebleven. In 2016 is 64% van het budget naar het MKB gegaan. Dit is relatief veel aangezien het MKB verantwoordelijk is voor slechts 41% van de in Nederland uitgevoerde R&D. In totaal hebben 22.330 bedrijven WBSO toegekend gekregen. Het aantal bedrijven is licht gedaald ten opzichte van 2015 maar de bedrijven die WBSO gebruikten hebben in 2016 gemiddeld meer aan R&D gedaan.

Er is sprake van een overschrijding van het budget met € 65 miljoen. Dit komt met name omdat R&D van bedrijven sterker is gestegen dan vooraf voorzien en doordat bedrijven de ondersteuning voor de R&D niet-loonkosten beter konden verzilveren dan in de voorgaande jaren en daarmee meer gebruik maakten van fiscale ondersteuning van R&D niet-loonkosten.

Uitvoering motie Bruins m.b.t. procesinnovatie:

De regering wordt in deze motie opgeroepen om actief te communiceren op welke manier procesinnovatie via de WBSO kan worden ondersteund en in overleg te treden over de manier waarop waardevolle procesinnovatie het beste kan worden ingebed binnen de WBSO.

Voor wat de inbedding binnen de WBSO aangaat, innovatie binnen productieprocessen wordt ook op dit moment ondersteund binnen de WBSO. Onder de WBSO-categorie ontwikkelingsprojecten valt ook de ontwikkeling van technische nieuwe (onderdelen van) fysieke productieprocessen. Voorwaarde is dat een bedrijf op zoek is naar aanpassingen waarbij er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe. Er moet sprake zijn van technische risico’s en onzekerheden.

comments powered by Disqus