Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

WBSO

WBSO

Voor veel van onze cliënten maakt Direction, door middel van de WBSO, structureel aanspraak op een fiscale tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe producten, processen en programmatuur.

Met een WBSO beschikking wordt een aanzienlijk deel (tot wel 40%) van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk door de Nederlandse overheid gecompenseerd. Ook voor zelfstandige ondernemers voorziet de WBSO ook in een behoorlijke aftrek. Startende ondernemers krijgen daarbij een extra tegemoetkoming.

Voor 2017 zien de tarieven en percentages er als volgt uit:

 Beschrijving

Regulier

Starters

Forfaitair uurloon*:

€ 29

€ 29

Subsidiepercentage 1e schijf:

32%

40%

Subsidiepercentage 2e schijf:

16%

16%

1e schijf gaat tot:

€ 350.000

€ 350.000

* Het forfaitaire WBSO-uurloon geldt in de eerste twee jaren waarin een WBSO-aanvraag wordt gedaan, daarna wordt het WBSO-uurloon berekend op basis van uw reële loonkosten

 Bovenop deze vergoeding voor de loonkosten worden middels de WBSO ook kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk vergoed. De vaste opslag voor kosten en uitgaven bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4 per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Als alternatief kan er worden gekozen voor het opvoeren van de werkelijke kosten en uitgaven.

In totaal bedraagt het budget voor de WBSO in 2017 € 1.205 miljoen. De bedragen voor zelfstandigen en de extra aftrek voor zelfstandige starters zullen nog worden bekendgemaakt.

Deze regeling is onderdeel van de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie voor de Volksverzekeringen en staat in Nederland veelal bekend onder de naam WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Hoewel de WBSO regeling in Nederland goed bekend is – de regeling kent vanaf haar introductie in 1994 een gestage groei van aanvragers – merken wij dat de WBSO meer mogelijkheden biedt dan vaak wordt aangenomen. Ook ondernemingen die bekend zijn met deze regeling, laten vaak geld liggen doordat ze het WBSO potentieel toch niet optimaal doorgronden en benutten. Onze toegevoegde waarde bestaat niet alleen uit een technische match tussen de projecten en de regelgeving, maar ook uit een strategische benadering van de aanvraag. Een samenwerking met Direction kan dus, ook voor een onderneming die de WBSO al kent en gebruikt, extra geld opleveren.

We horen vaak dat ondernemers opzien tegen de administratieve verplichtingen die subsidies zoals de WBSO met zich meebrengen. Doordat Direction de WBSO voor haar cliënten structureel wil benutten, begeleiden we onze cliënten in het voeren van een eenvoudige maar deugdelijke administratie waardoor we lastige situaties met de subsidieverstrekker (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voorkomen.

Ook als de aanvraag (gedeeltelijk) wordt afgewezen of achteraf problemen met de subsidiënt ontstaan, ondersteunen we onze cliënten in het bereiken van optimaal resultaat in de voorliggende situatie. Dit kan er toe leiden dat we tot de hoogste beroepsinstantie – het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag – de belangen van onze cliënten verdedigen. Vanwege onze ervaring in het professioneel en succesvol bewandelen van het bezwaar- en beroepspad, worden we menigmaal gevraagd een second opinion te geven in een conflict met de overheid. Dit geldt overigens niet alleen voor de WBSO regeling.

WBSO beschikkingen liggen aan de basis van aanvragen voor de Innovatiebox waardoor het verkrijgen van een WBSO beschikking nog meer waarde krijgt.