Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Gelderland en Overijssel

Gelderland en Overijssel

De provincies Gelderland en Overijssel zijn beide actief op het gebied van de ondersteuning van de economie door middel van onder andere subsidies en financiering.

Hieronder volgt eerst een overzicht van een aantal gezamenlijke regelingen waarna er provincie-specifieke regelingen volgen.

Gelderland en Overijssel

– Go Oost
Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

– PPM Oost
PPM Oost is de regionale investeerder in de provincies Gelderland en Overijssel. PPM Oost stelt naast de benodigde financiering ook haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers. Vanuit de dienst Groeifinanciering heeft Direction ook ervaring met deze regeling.

Gelderland

Veel Gelderse regelingen zijn ondergebracht in de (kader)regeling Vitaal Gelderland, onder deze regelingen vallen onder meer:

– Regels subsidieverstrekking mobiliteit
– Regels Gelderland Sport 2012
– Regels subsidieverstrekking prioritair programma energietransitie
– Regels subsidieverstrekking prioritair programma topsectoren en innovatie
– Regels subsidieverstrekking economisch beleid
– Regels subsidieverstrekking energiebesparing en hernieuwbare energie 2013
– Regels subsidieverstrekking leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Samengevat richten deze regelingen zich op de volgende sectoren:

– Voeding
– Gezondheid
– Maakindustrie
– Vrije tijd
– Energie
– Logistiek
– Creatief

De provincie ondersteund hierbij de volgende typen projecten:

– Industrieel onderzoek
– Experimentele ontwikkeling
– Marktintroducties
– Verkleinen arbeidsmarkt-discrepanties
– Collectief onderzoek
– Haalbaarheidsonderzoek

Overijssel

De verschillende Overijsselse regelingen zijn terug te vinden in de (kader)regeling Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011, onder deze regeling vallen onder meer:

– Energiefonds Overijssel (EFO)
– Innovatievouchers
– Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans
– Logistieke biomassaprojecten
– Innovatie in het agrocluster

Mocht u gevestigd zijn in de provincies Gelderland en/of Overijssel en interesse hebben voor één van de bovenstaande regelingen, neem dan contact met ons op!