Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is onderdeel van het Topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt de overheid verschillende instrumenten aan waar MKB ondernemingen gebruik van kunnen maken.

In het kader van de MIT regeling kunnen MKB ondernemers voor de volgende onderdelen subsidie aanvragen:

Instrumenten

 • Haalbaarheidsstudies
  Met een haalbaarheidsstudie worden vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een voorgenomen innovatietraject in kaart gebracht. Een haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse. Dit kan eventueel worden aangevuld met enkele experimenten als dat noodzakelijk is voor een goede besluitvorming over het wel of niet starten van het beoogde vervolgtraject.
  De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, de subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per haalbaarheidsstudie. De looptijd van een haalbaarheidsstudie bedraagt maximaal 1 jaar.

 • Kennisvouchers
  Een MIT-kennisvoucher is een voucher waarmee een MKB-onderneming een kennisinstelling kan inschakelen om kennis in te kopen. Een MKB-onderneming formuleert een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De MKB-onderneming benadert een kennisinstelling die antwoord op deze vraag kan verzorgen. Met de voucher kan de ondernemer 40% van de rekening van de kennisinstelling voldoen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de overheid.

 • Innovatieadviesproject
  Een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 10.000. De subsidie wordt, in tegenstelling tot de kennisvoucher, betaald aan de ondernemer. Subsidiabele kosten zijn de kosten die de kennisinstelling of adviesorganisatie maakt voor de beantwoording van de kennis- of adviesvraag.

 • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
  Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten (maximaal € 200.000) per innovatieproject en maximaal € 100.000 per deelnemer. Elke deelnemer mag niet meer dan 70% van de totale projectkosten voor zijn rekening nemen. Alleen de kosten van de MKB-ondernemers zijn subsidiabel. De uitvoer van het project moet starten binnen zes maanden na de aanvraag en de looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

MIT 2016

Ook in 2016 zullen de verschillende onderdelen van de MIT weer worden opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor 2016 wordt door EZ een budget beschikbaar gesteld van € 35,5 miljoen. Middels cofinanciering van de regio’s zal dit bedrag ook in 2016 verder worden vergroot, maar de exacte omvang hiervan is nog niet bekend.

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland