Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Milieu Investeringen (MIA\Vamil)

Milieu Investeringen (MIA\Vamil)

Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de regelingen Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen (Vamil). Door de financiële drempel voor ondernemers te verlagen, vergemakkelijkt de MIA\Vamil de marktintroductie en marktverbreding van een innovatief en milieuvriendelijk product. Op deze manier probeert de overheid het gebruik van milieuvriendelijke apparatuur te stimuleren. Mocht u willen gaan investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, dan is de EIA wellicht interessant voor u.

MIA

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst: bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Afhankelijk van het type bedrijfsmiddel kan 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Voor MIA is in 2015 een budget van € 93 miljoen beschikbaar.

Vamil

De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Dit maakt bijvoorbeeld een afschrijving van 75% mogelijk in het jaar van aanschaf waardoor de fiscale winst wordt verminderd met een verlaging van de inkomsten- of vennootschapsbelasting als resultaat. Dit levert vervolgens weer een liquiditeit- en een rentevoordeel op doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Voor de Vamil is in 2015 een budget van € 38 miljoen beschikbaar.

Milieulijst

De Milieulijst bevat de in aanmerking komende bedrijfsmiddelen en wordt jaarlijks aangepast. Kenmerkend voor deze producten is vaak een duurzaamheidskeurmerk of ‘groen’ imago. Naast specifiek omschreven producten zijn er ook mogelijkheden voor generieke bedrijfsmiddelen. Voor deze tweede groep is de milieuprestatie richtinggevend en geldt geen technisch beperkende omschrijving. Dat kan voordelig zijn voor u omdat u hierbij meer keuzevrijheid krijgt in uw investeringsgedrag.

Concreet geldt dat voor alle investeringen waarvan u het vermoedt dat die bepaalde milieuprestaties genereren, een eerste scan de moeite waard is. Indien u daarnaast van uw product vermoedt dat het een belangrijke milieuprestatie levert, kan Direction het beoordelingstraject verzorgen.

Algemeen geldt voor de MIA\Vamil dat u binnen drie maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel, een melding in moet dienen om in aanmerking te komen.

Mocht u van plan zijn om in uw onderneming te gaan investeren neem dan vooral, vrijblijvend, contact met ons op!