Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Internationaal Excelleren

Internationaal Excelleren

De Subsidieregeling Internationaal Excelleren kent een aantal onderdelen waarvoor ook in 2014 weer aanvragen mogelijk zijn.

Het doel van de onderdelen Transitiefaciliteit (TF) en Finance for International Business (FIB) is om in voormalige ontwikkelingssamenwerking partnerlanden met behulp van de inzet van Nederlandse kennis en kunde de transitie van een bilaterale ontwikkelingsrelatie naar een wederzijds profijtelijke economische relatie mogelijk te maken. Concreet gaat het om de volgende doelen:

  • de verbetering van het ondernemingsklimaat in het transitieland;
  • het vergroten van de omvang van de (duurzame) handel, investeringen en diensten door Nederlandse bedrijven met het transitieland.

Transitiefaciliteit (TF)/Subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK)

De Transitiefaciliteit en de Subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving zijn gericht op het Nederlandse (mkb-)bedrijfsleven en bieden ondersteuning met subsidies voor de volgende activiteiten:

  • Demonstratieprojecten, een project waarmee minimaal twee niet in een groep verbonden in Nederland gevestigde exporterende of investerende ondernemingen in het focusland Nederlandse technologie in een reële praktijksituatie demonstreren, met als doel de betreffende technologie in het doelland te introduceren;
  • Haalbaarheidsstudies, een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een te nemen investeringsbesluit en waarmee wordt bepaald of het technisch of commercieel haalbaar is een concreet project in het doelland uit te voeren;
  • Kennisverwerving, voor advisering en begeleiding door een externe deskundige voor het wegnemen van knelpunten bij het verwezenlijken van ondernemingsbeleid gericht op marktentree en positionering van een onderneming.

De subsidie bedraagt in alle gevallen 50%, maar de maximale bedragen verschillen wel per onderdeel. Waar nodig kan de faciliteit uw initiatieven verder ondersteunen door obstakels als een beperkt ontwikkelde infrastructuur, een gebrekkige wet- en regelgeving en een tekort aan kennis weg te nemen. Maatwerk en economische diplomatie staat hierbij centraal.

Deze regeling is beschikbaar voor  drie typen landen:

  • De Transitiefaciliteit is beschikbaar voor Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.
  • De DHK-regeling is beschikbaar voor de opkomende markten, te weten Argentinië, Azerbeidzjan, Bahrein, Bangladesh, Brazilië, Chili, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Irak, Kazachstan, Kenia, Koeweit, Maleisië, Mexico, Nigeria, Oekraïne, Oman, Panama, Qatar, Rusland, Saudi-Arabië, Servië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea.
  • De DHK-regeling is ook beschikbaar voor de landen die onder het DGGF vallen.

In totaal komen daarmee 88 landen in aanmerking voor deze regeling.

Deze regeling valt deels onder de subsidieregeling Internationaal Excelleren van het Ministerie van Economische Zaken en deels onder de regeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In totaal is er voor 2014 vanuit Economische Zaken een bedrag van € 5.867.000 beschikbaar en vanuit Buitenlandse Zaken € 5.000.000. Inmiddels is het budget voor de DHK-regeling voor de opkomende markten overschreden en heeft het indienen van nieuwe aanvragen weinig zin meer. Voor de opkomende markten is per 1 augustus 2014 een budget beschikbaar van € 4 miljoen.

Finance for International Business (FIB)

U bent mkb-ondernemer en ziet kansen voor uw bedrijf in het buitenland. Met de regeling Finance for International Business (FIB) maakt de overheid het mogelijk uw plannen financieel waar te maken. Met de FIB-regeling investeert het Ministerie van Buitenlandse Zaken op deal-bij-deal basis mee met een financier.

De Staat verstrekt 35% van het financieringsbedrag in de vorm van een lening (co-financiering). Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd voor de dekking van de lening. Doordat de Staat daadwerkelijk voor een deel mee financiert, zijn financiers eerder bereid uw plannen te financieren. De overige 65% van de financiering moet door een professionele financier worden verstrekt. Alle professionele financiers (banken, participatiemaatschappijen en onder voorwaarden ook informal investors) kunnen als co-financier bij deze regeling optreden, als zij voldoen aan een aantal voorwaarden (o.a. professionaliteit, betrouwbaarheid, voldoende vermogen en voldoende track record).

De financiering is bestemd voor nieuwe activiteiten van de ondernemer in één van de 25 volgende landen: Bahrein, Bangladesh, Brazilië, China, Colombia, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Koeweit, Maleisië, Nigeria, Oekraïne, Oman, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.

Voor de achtergestelde lening wordt een rentevergoeding vastgesteld die jaarlijks per 31 december achteraf in rekening gebracht wordt. Naast de rente wordt een ‘equity kicker’ bedongen, dit is een winstafhankelijke vergoeding.

De FIB-lening heeft een looptijd van 5 jaar. Tijdens de looptijd van de lening hoeft u niet af te lossen: u lost aan het einde van de looptijd de hele lening in één keer af. Het is mogelijk om maximaal 2 jaar uitstel op aflossing van de lening te krijgen. Dit kan alleen na goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tussentijds of voortijdig aflossen is boetevrij toegestaan.

Het budget voor 2014 is 5.870.000 en aanvragen kunnen worden ingediend van 15 februari tot en met 31 december 2014.