Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Eurostars

Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en is onderdeel van Eureka. Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Men wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Eurostars

De voorwaarden voor deelname aan Eurostars zijn in hoofdlijnen als volgt:

  • De penvoerder is een high-tech MKB onderneming;
  • Minimaal één andere partij uit een ander Eurostars land;
  • De MKB ondernemingen dragen minimaal 50% van de totale projectkosten (exclusief kosten voor onderaannemers);
  • Géén deelnemer of Eurostars land mag meer dan 75% van de kosten dragen;
  • Het project duurt maximaal drie jaar;
  • De marktintroductie van hetgeen is ontwikkeld volgt binnen twee jaar na het afronden van het project;
  • Het project voldoet aan de EUREKA criteria.

High-tech MKB ondernemingen worden hierbij gedefinieerd als ondernemingen die ten minste 10% van hun FTE’s of omzet besteden aan R&D.

De volgende nemen deel aan Eurostars: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Poland, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Partijen uit andere landen kunnen ook deelnemen aan een Eurostars project zolang er maar minimaal twee partijen uit Eurostars landen bij betrokken zijn.

Aanvraag

Een aanvraag voor Eurostars beslaat 2 fases. De eerste fase is de Eurostars aanvraag in Brussel waar de projecten inhoudelijk worden beoordeeld. Wanneer deze het project positief hebben beoordeeld en gerankt volgt de feitelijke subsidieaanvraag bij de nationale subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor subsidie vanuit de RVO komen uitsluitend de kosten van in Nederland gevestigde ondernemingen, onderzoeksorganisaties en/of samenwerkingsverbanden in aanmerking.

De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is op 11 september 2014.

Subsidie

De subsidie bedraagt:

  • 50% van de kosten voor industrieel onderzoek die worden gemaakt door een onderzoeksorganisatie;
  • 35% van de kosten voor industrieel onderzoek die worden gemaakt door een onderneming;
  • 25% van de kosten voor experimentele ontwikkeling.

De subsidie wordt verhoogd met 10 procentpunten, indien subsidie wordt verstrekt aan een MKB onderneming. De maximale subsidie vanuit de RVO  bedraagt € 500.000 per project.

Het totale budget voor het nieuwe Eurostars programma verdrievoudigd bijna ten opzichte van het oude programma. Het budget van Eurostars I was € 400 miljoen. Voor Eurostars II wordt dit ruim € 1.1 miljard. Van dat bedrag is € 287 miljoen afkomstig van de Europese Commissie. Het resterende deel wordt bijgedragen door de Eurostars landen. Het Nederlandse budget is ruim € 16 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over twee calls.