Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Innovatiebox

Innovatiebox

Subsidie voor winst op innovaties

Maakt u winst met een innovatie? Of verwacht u in de toekomst winst te maken met uw innovatie? Dan kan de innovatiebox u veel geld opleveren. Voor winst die het gevolg is van innovatieve activiteiten wordt de winstbelasting verlaagd van 25% naar effectief slechts 5%!

De innovatiebox kan worden toegepast wanneer er voor het ontwikkelen van de innovatie WBSO is toegepast of er een octrooi of kwekersrecht is verkregen. De box kent twee verschillende vormen: de laagdrempelige ‘forfaitaire innovatiebox’ en de – meer complexe – reguliere innovatiebox waarbij het voordeel hoger kan oplopen.

Forfaitaire innovatiebox

Bij de forfaitaire innovatiebox wordt er een vast percentage van de winst genomen waarop u het belastingvoordeel toepast. Dit percentage is 25% van uw totale winst tot een maximum van € 25.000. U betaalt slechts over 5/25e deel van dit bedrag winstbelasting. Bij het toepassen van de forfaitaire innovatiebox over € 25.000, scheelt u dit jaarlijks tot € 5.000!

Hieronder staan een aantal rekenvoorbeelden:

RekenvoorbeeldenForfaitaireInnovatiebox

Reguliere innovatiebox

Voor de reguliere innovatiebox moeten eerst de voortbrengingskosten van de innovatie zijn terugverdiend. Over de winst die vervolgens wordt gemaakt, moet er worden vastgesteld welk gedeelte van deze winst direct het gevolg is van de innovatie. Bij de reguliere innovatiebox kan uw voordeel hoger kan oplopen doordat er geen sprake is van een maximumbedrag, zoals bij de forfaitaire innovatie box. Ook hierbij geldt dat u over slechts 5/25e deel van het innovatiebox bedrag belasting hoeft te betalen.

Tags: