Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Horizon 2020

Horizon 2020

Op dinsdag 12 november is, tijdens de Innovatie Estafette, het nieuwe Europese onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020 gelanceerd.

Het Horizon 2020 programma volgt zowel het huidige Zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP7) op, als het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) en het Europees Instituut voor Technologie en Innovatie (EIT). Horizon 2020 moet de volledige innovatieketen ondersteunen, van fundamenteel onderzoek tot en met het op de markt brengen van innovatieve producten en diensten. Tegelijkertijd moet de toegang tot subsidies gemakkelijker worden door eenvoudigere regels en procedures.

Drie pijlers

Horizon 2020 richt zich op drie pijlers die aansluiten bij de Strategie voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union. De drie pijlers zijn:

 • Uitmuntende wetenschap;
 • Industrieel leiderschap;
 • Maatschappelijke uitdagingen.

Deze pijlers komen grotendeels met de ook veelgenoemde thema’s: Slimmer, Groener, Inclusiever. Er komt een vereenvoudigde vergoeding door het invoeren van één vast tarief voor indirecte kosten en slechts twee financieringspercentages, respectievelijk voor onderzoeksactiviteiten en marktnabije activiteiten.

Werkprogramma’s

Het Horizon 2020 programma wordt onderverdeeld in werkprogramma’s. Op 11 december 2013 is het werkprogramma voor de jaren 2014-2015 in werking getreden. Tegelijkertijd zijn ook de oproepen voor de jaren 2014-2015 gepubliceerd. Thema’s waar oproepen voor beschikbaar zijn in deze jaren zijn:

 • Future and Emerging Technologies
 • Marie Skłodowska-Curie Actions
 • European research infrastructures (including e-Infrastructures)
 • Information and Communication Technologies
 • Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing
 • Space
 • Access to Risk Finance
 • Innovation in small and medium-sized enterprises
 • Health, demographic change and wellbeing
 • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bio-economy
 • Secure, clean and efficient energy
 • Smart, green and integrated transport
 • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
 • Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
 • Spreading Excellence and Widening Participation
 • Science with and for Society
 • European Research Council (ERC)
 • Euratom

Voor de jaren 2014-2015 is een bedrag van € 15 miljard beschikbaar gesteld.

MKB deelname

Het kaderprogramma legt meer dan voorheen de nadruk op het omzetten van wetenschappelijke doorbraken in innovatieve producten en diensten. Het programma moet innovatie aanmoedigen, onderzoekssamenwerking met derde landen bevorderen en de Europese onderzoeksruimte (ERA) versterken.  In het Horizon 2020 programma worden meer mogelijkheden gegeven voor het MKB om ook deel te nemen. De Europese Commissie wil dat minimaal 20% van het budget naar deelnemende MKB ondernemingen gaat, een stijging van 5% ten opzichte van de periode 2007-2013. Daarom is ook een speciaal MKB Instrument in het leven geroepen.

Bijdrage

De voorgestelde budgetten per pijler voor de periode 2014-2020 zijn:

 • Uitmuntende wetenschap: € 24,6 miljard;
 • Industrieel leiderschap: € 17,9 miljard waarvan € 13,7 miljard in sleuteltechnologieën als fotonica, micro- en nano-elektronica, nanotechnologieën, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage & verwerking en biotechnologie, alsmede een betere toegang tot kapitaal en steun aan het mkb. Hiervoor is respectievelijk € 3,5 miljard en € 2,5 miljard gereserveerd;
 • Maatschappelijke vraagstukken: € 31,7 miljard;
 • Voor de activiteiten van het EIT is € 2,8 miljard voorgesteld.

EIT

Naast de drie pijlers is er binnen Horizon 2020 nog een belangrijke rol weggelegd voor het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het EIT brengt instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en ondernemingen van topniveau samen om belangrijke maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve manier aan te pakken via kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s)

Bron: Vindsubsidies.nl, Elsevier Subsidiecongres & Agentschap NL