Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) levert de Europese Unie een bijdrage aan de versterking van de economische en sociale samenhang door het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie.

Het EFRO behoort, net als het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de INTERREG regeling, tot de zogenaamde structuurfondsen voor de periode 2014-2020. De ondersteuning vanuit de structuurfondsen verloopt via operationele programma’s die de EU-lidstaten voor de periode 2014-2020 opstellen in het kader van hun nationale strategische referentiekaders.

Er kunnen dus geen aanvragen rechtstreeks bij EFRO worden gedaan, maar in plaats daarvan worden aanvragen gedaan bij regionale programmabureaus, in Nederland kennen we vier Operationele Programma’s (OP’s), namelijk OP Noord, GO Oost, OP Zuid en Kansen voor West. Vanaf begin 2015 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend.

OperationeleProgrammas

Direction heeft ervaring met het aanvragen van EFRO subsidie zowel binnen Nederland als buiten Nederland in de EU.