Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. Met de EIA heeft u dubbel voordeel: lagere energiekosten én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. In 2016 is het budget voor deze regeling 161 miljoen euro.

Voordeel

Wanneer u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunt u 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage en bedraagt ongeveer 14% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de gewone investeringsaftrek. Als een energieadvies leidt tot een energie-investering, of investeringen nodig zijn voor de integratie van het aangeschafte product in het bedrijfsproces, kunnen deze kosten ook worden opgenomen in de aanvraag voor de EIA.

Energielijst

Alle energiezuinige investeringen waarvoor u EIA kunt aanvragen staan op de Energielijst. De Energielijst bevat zo’n 160 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 5 hoofdstukken:

  • Gebouwde omgeving
  • Industrie
  • Transport
  • Duurzame energie
  • Energieadvies

De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er wat vanaf. Een nieuwe Energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en is gebaseerd op de wettelijke uitvoeringsregeling. Op de Energielijst staan specifiek en generiek omschreven bedrijfsmiddelen die allemaal een eigen code hebben.

Mochten uw investeringen niet in aanmerking komen voor de EIA dan bestaan er welllicht mogelijkheden binnen de MIA\Vamil regelingen.

Algemeen geldt voor de EIA dat u binnen drie maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel, een melding in moet dienen om in aanmerking te komen.

Tags: