Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Agrarische subsidiemogelijkheden

Agrarische subsidiemogelijkheden

Direction kan u ook subsidieadvies geven op het gebied van landbouw en (agrarisch) natuurbeheer.

De volgende activiteiten zijn subsidiabel:

  • Landbouwers, jonger dan 40 jaar, die pas een bedrijf zijn gestart en een geldlening zijn aangegaan om te kunnen investeren in hun bedrijf, komen in aanmerking voor subsidie.
  • Beheerders van agrarische gronden en eigenaren van natuurterreinen of bos kunnen subsidie aanvragen voor (agrarisch) natuurbeheer. Deze subsidies vallen onder het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De provincies bepalen in welke gebieden men subsidie kan aanvragen.
  • Samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het vergroten van kennis in de landbouw door middel van praktijknetwerken.
  • Glastuinders die door innovatie het energiegebruik van hun bedrijf willen verminderen kunnen subsidie krijgen voor investeringen in een duurzaam energiesysteem.
  • Bedrijven die biologische producten produceren en die in 2011 zijn aangesloten bij de Stichting Skal kunnen subsidie aanvragen voor de Skal-bijdrage.
  • Investeringen in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen: De MIA en VAMIL leveren u een fiscaal voordeel op.
  • Investeringen in energiebesparende technieken of duurzame energie: Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.