Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Prinsjesdag 2017

Overig nieuws - Door - 20 september 2017
Prinsjesdag 2017
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Prinsjesdag 2017, de hoofdpunten.

De Nederlandse economie groeit. Bedrijven en de overheid dragen bij aan de groei van de Nederlandse economie: zowel de bedrijfsinvesteringen als de overheidsbestedingen nemen toe. Bedrijven investeren meer door de toegenomen productie en het groeiende producentenvertrouwen.

Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positiever dan eerder werd voorspeld en vallen ook in historisch perspectief op. Het werkloosheidspercentage is scherp gedaald naar 4,9 procent in 2017.

De derde dinsdag van september brengt ook de nodige veranderingen in subsidieland. Direction zet hieronder een aantal belangrijke punten voor u op een rij:

WBSO 2018

Het budget voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)wordt verlaagd en bedraagt in 2018: € 1163 miljoen. In 2017 was dit nog € 1205 miljoen. De overheid past jaarlijks de voordeelpercentages en-bedragen van de WBSO aan aan het budget. Naar verwachting betekent dit een daling van het tarief van de 2e schijf van 16% naar 14% en een daling van de 1e schijf van 32% naar 31%. Ook andere ingrepen zijn mogelijk. Het kabinet stelt in november de grenswaarden voor de WBSO 2018 definitief vast.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is vastgesteld op € 147 miljoen. Ter dekking van een aangenomen amendement over het uitoefenen van aandelenopties die door innovatieve start-ups aan hun werknemers zijn verstrekt wordt het EIA-percentage per 1 januari 2018 verlaagd met 0,5 procentpunt tot 54,5%.

MIA en VAMIL

Voor deze regelingen zijn de volgende budgetten voor 2018 vastgesteld:

  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): € 99 miljoen;
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): € 40 miljoen.

Stimulering duurzame energieproductie (SDE+)

Voor 2018 is er net als in 2017 € 12 miljard opgenomen in de begroting voor de reguliere SDE+, daarnaast is er rekening gehouden met een tender Windenergie op Zee van circa € 4,5 miljard. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2017 worden geïnformeerd over het exacte bedrag dat voor de reguliere SDE+ in 2018 beschikbaar zal zijn.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de ISDE-regeling krijgen particulieren en klein-zakelijke gebruikers een tegemoetkoming voor de aanschaf van onder meer zonneboilers en warmtepompen. Er is opnieuw budget beschikbaar gesteld voor deze regeling. Tot 2020 gaat het in totaal om € 160 miljoen.

Geld voor energiebesparing koopsector

In 2018 is er € 21,1 miljoen beschikbaar voor subsidie ten behoeve van verenigingen van eigenaars die energiebesparende maatregelen treffen en voor gemeenten die samen met bedrijven en andere partijen woningeigenaren stimuleren hun woningen energetisch te verbeteren.

Regionaal investeringsfonds mbo (RIF)

In 2018 is voor het fonds € 25 miljoen beschikbaar. Dankzij het succes van het RIF zijn in het mbo meerdere samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheden en het ministerie van OCW. Gezamenlijk hebben zijn € 272 miljoen geïnvesteerd in innovatieve samenwerking, zoals de nieuwe centra voor innovatief vakmanschap.

Invest-NL

Het wetsvoorstel voor oprichting van Invest-NL gaat in het voorjaar van 2018 naar de Tweede Kamer. In 2017 kondigde het kabinet de oprichting aan van investeringsinstelling Invest-NL. Het doel van deze instelling is om investeringen in transitiegebieden (zoals energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel) en de doorgroei van start- en scale-ups te bevorderen en internationaal opererende Nederlandse bedrijven te ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen. Het kabinet ondersteunt hiermee ook de innovatiekracht van Nederland.

comments powered by Disqus