Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Openstelling OPZuid ‘Valorisatievermogen voor het MKB’

Openstelling OPZuid ‘Valorisatievermogen voor het MKB’
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. Deze openstelling van de regeling ‘Valorisatievermogen voor het MKB’ is onderdeel van het subsidieprogramma OPZuid. De indieningstermijn sluit op 23 juni om 17:00.

Subsidie OPZuid

De subsidie voor een project van een MKB onderneming bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 250.000.

Wanneer er subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband bedraagt het subsidiepercentage 35% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 750.000. Voor samenwerkingsprojecten geldt een minimaal subsidiebedrag van € 350.000.

In totaal is er € 8.250.000 beschikbaar voor deze openstellingsronde.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor projecten gericht op omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten. Het moet gaan om een innovatief project met een goed marktperspectief en een sterke businesscase. Daarnaast gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is een MKB onderneming of een samenwerkingsverband van een MKB onderneming met andere (MKB- of grote) ondernemingen en/of kennisinstellingen.
  • Het project wordt uitgevoerd in Zuid Nederland.
  • Het project is grotendeels gericht op experimentele ontwikkeling.
  • Het project is gericht op crossovers tussen internationale en/of nationale topsectoren.
  • Het project levert een bijdrage aan een of meerdere maatschappelijke uitdagingen die zijn opgenomen in de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland.

Er wordt gewerkt met een tendersysteem, waarbij projecten onderling vergeleken worden op basis van de OPZuid-criteria.

Aanvragen OPZuid

Indien u overweegt een aanvraag te doen voor deze subsidie, dan is het aan te raden om eerst na te gaan of uw project aansluit op de vereisten van de regeling. Direction begeleidt u graag bij bepalen van uw slaagkans en het opstellen en indienen van uw aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met Peter Burgers via p.burgers@direction.nl of 0341-560907.

comments powered by Disqus