Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Innovatievouchers Provincie Overijssel

Innovatievouchers Provincie Overijssel
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Wilt u de haalbaarheid van uw innovatie onderzoeken? En is uw MKB-bedrijf gevestigd in de Provincie Overijssel of worden de innovatie activiteiten uitgevoerd door een partij in de Provincie Overijssel? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een Innovatievoucher van de Provincie Overijssel.

De Innovatievouchers van de Provincie Overijssel zijn bestemd voor MKB ondernemingen die een haalbaarheidsproject uitvoeren ten behoeve van een innovatie. Dit is een voor de ondernemer nieuw technologisch product, productieproces of dienst of een wezenlijke nieuwe toepassing van een bestaand product, productieproces of dienst.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een MKB onderneming.
  • De activiteiten dienen te worden uitgevoerd door een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling of een groot bedrijf met R&D faciliteiten.
  • Als de aanvrager een MKB onderneming is met een vestiging buiten Overijssel dan dienen de activiteit te worden uitgevoerd door een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling of een groot bedrijf met R&D faciliteiten gevestigd in Overijssel.

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen. Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.

Hoogte subsidie

Voor de Innovatievouchers gelden de volgende maximale subsidiebedragen:

  1. Als uw bedrijf is gevestigd in de Provincie Overijssel én de innovatie activiteiten worden door een partij in de Provincie Overijssel uitgevoerd dan is de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 10.000 euro per aanvrager.
  2. Als alleen uw bedrijf is gevestigd in de Provincie Overijssel dan is de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 7.500 euro per aanvrager.
  3. Als alleen de innovatie activiteiten worden uitgevoerd door een partij in de Provincie Overijssel dan is de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 7.500 euro per aanvrager. U kunt deze subsidie dus ook aanvragen als uw bedrijf niet in de Provincie Overijssel bent gevestigd.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2017 300.000 euro beschikbaar, waarvan:

  • 225.000 euro voor MKB ondernemingen met een vestiging in Overijssel.
  • 75.000 euro voor MKB ondernemingen gevestigd buiten Overijssel.

Verwacht u dat deze subsidie bij uw activiteiten lijkt aan te sluiten, neem dan contact met ons op. Wij kunnen nagaan of uw project aansluit op alle vereisten van de regeling. DIRECTION begeleidt u graag bij bepalen van uw slaagkans en het opstellen en indienen van uw aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met Carolien van der Vleuten via C.vanderVleuten@direction.nl of via telefoonnummer 0341-560907.

comments powered by Disqus