Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Regeling Vroegefasefinanciering (VFF) moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken. Het kabinet maakt € 50 miljoen vrij om innovatieve ondernemers te helpen hun bedrijf succesvol in de markt te zetten. In 2014 bedraagt het totale budget voor de VFF € 6,4 miljoen.

Vroegefasefinanciering

De VFF richt zich op 3 doelgroepen:

 • MKB-ondernemingen (klein en middelgroot)
 • innovatieve starters (< 6 jaar)
 • academische innovatieve starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis)

De VFF kan door startende ondernemers en innovatieve MKB’ers worden ingezet voor:

 • het ontwikkelen van een werkend prototype,
 • het uitvoeren van marktonderzoek of
 • het uitwerken van een businessplan.

Met de VFF kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen. Hiermee kunnen zij onderzoeken of hun idee (of concept) een kans van slagen heeft op de markt. De lening en de hierop berekende rente moeten zij terugbetalen in zes jaarlijks termijnen. De rente bedraagt 5% + een referentierente.

De bedrag wat geleend kan worden is:

 • Voor MKB-ondernemingen:
  • 35 % van de kosten die een middelgrote onderneming maakt voor het traject, de lening bedraagt maximaal € 122.500 en minimaal € 49.700;
  • 45 % van de kosten die een kleine onderneming maakt voor het traject, de lening bedraagt maximaal € 157.500 en minimaal € 49.500;
 • Voor innovatieve starters:
  • 100% van de kosten voor het traject, de lening bedraagt maximaal € 350.000 en minimaal € 50.000.
 • Voor academische innovatieve starters:
  • 100% van de kosten voor het traject, de lening bedraagt maximaal € 350.000 en minimaal € 50.000.

De subsidiabele kosten voor innovatieve starters en academische innovatieve starters zijn de kosten die worden gemaakt en betaald voor de activiteiten van het vroegefasetraject. Voor MKB-ondernemingen dienen de subsidiabele kosten verband te houden met activiteiten voor experimentele ontwikkeling. Subsidiabele kosten kunnen onder meer zijn de kosten van personeel (à € 35 per uur), de kosten van apparatuur en uitrusting, de kosten van huisvesting, de kosten voor contractonderzoek, technische kennis en octrooien, extra algemene kosten en andere exploitatiekosten die voortvloeien uit de onderzoeksactiviteiten zolang zij verband houden met het traject.

Aanvragen

Ondernemers en starters kunnen aanvragen indienen van 1 juli t/m 1 december 2014. Voor academische starters geldt een aanvraagtermijn van 1 september t/m 1 oktober 2014. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor een MKB-onderneming en een innovatieve starter geldt bovendien dat zij bij hun aanvraag een schriftelijke verklaring moeten overleggen van private partijen die bereid zijn bij succesvolle afronding van het Vroegefasetraject in de eerstvolgende financieringsronde te voorzien.

Bron: rijksoverheid.nl & rvo.nl