Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Innovatiekrediet

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een regeling van het Ministerie van Economische Zaken die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doel

Het Innovatiekrediet is bestemd voor:

 • de ontwikkelingsfase van een technisch nieuw product, proces of nieuwe dienst. Het gaat hierbij om projecten waarbij sprake is van aanzienlijke technische risico’s;
 • de ontwikkeling van medische producten die een klinische studie vergen.

De technische uitdaging is zorgvuldig geïnventariseerd en de aanpak is doordacht. Gezien het naar verhouding grote financiële risico, wordt op de bijbehorende investering een attractief rendement voorzien. Het commercieel perspectief moet dan ook veelbelovend zijn.

Kredieten

De maximale kredieten voor het Innovatiekrediet zijn als volgt:

 • Voor een kleine onderneming: 45% (indien er geen sprake is van samenwerking) en 50% (indien er wel sprake is van samenwerking);
 • Voor een middelgrote onderneming: 35% (indien er geen sprake is van samenwerking) en 50% (indien er wel sprake is van samenwerking);
 • Voor een grote onderneming: 25% (indien er geen sprake is van samenwerking) en 40% (indien er wel sprake is van samenwerking).

Overige kenmerken

 • Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de ontwikkeling van een nieuw product. Mocht het project in technische zin mislukken, dan hoeft het geleende bedrag niet terugbetaald te worden.
 • In geval het project technische zin de eindstreep haalt, maar de onderneming er niet in slaagt er een commercieel succes van te maken dient de lening wél afgelost te worden.
 • Met het Innovatiekrediet kunnen zowel kleine als grote projecten financiële ondersteuning krijgen. De projectkosten moeten minimaal € 150.000 bedragen. Het krediet is maximaal € 10 miljoen.
 • Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% (zie hierboven) van de totale projectkosten. De overige 50%  dient op een andere manier te gefinancierd te worden. Een onderneming komt alleen voor het Innovatiekrediet in aanmerking als het project niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden.
 • De maximale projectduur is vier jaar. Het krediet wordt in fasen beschikbaar gesteld, aan de hand van de resultaten die tussentijds worden bereikt.
 • Nadat het project is afgerond en de commerciële fase is aangebroken, moet de onderneming beginnen met de aflossing van het krediet, dit op basis van een vooraf overeengekomen terugbetaalschema.
 • Om voor het Innovatiekrediet in aanmerking te komen, zijn geen zekerheden vereist, zoals verpanding van voorraden, debiteuren, machines en inventaris. Wel vraagt Agentschap NL pandrecht op de kennis en prototypen die uit het project voortkomen.
 • De lening is rentedragend. De hoogte van de rente is afhankelijk van het risico. De rente wordt bijgeschreven, dus de onderneming betaalt de rente achteraf.

Percentages

Na afloop van het project moet u het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De rente bedraagt voor nieuwe technische ontwikkelingsprojecten gewoonlijk 7% en voor nieuwe klinische ontwikkelingsprojecten 10%.

Voor 2016 is een budget beschikbaar van € 60 miljoen (€ 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten). Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.