Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Direction BV, door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze website is slechts bedoeld ter informatie en kan niet als advies beschouwd worden. Ondanks dat deze website de uiterste zorg wordt samengesteld kan de juistheid en volledigheid ervan niet worden gegarandeerd. Direction BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid, in welk vorm dan ook, voor schade die geleden is als gevolg van handelingen en/of beslissingen die genomen zijn op basis van informatie afkomstig van deze website. Direction BV accepteert tevens geen verantwoordelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van deze website als gevolg van bijvoorbeeld virussen of andersoortige (kwaadwillende) software en/of activiteiten.

Externe websites
Direction BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Rechten
Tenzij anders vermeld is de inhoud van deze website het exclusieve eigendom van Direction BV. Direction BV geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en/of aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Alle persoonlijke en/of bedrijfsgegevens die u via deze website aan Direction BV verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.