Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Crowdfunding

Crowdfunding

Diensten Crowdfunding

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm waarbij heel veel kleine investeerders, ‘the crowd’, investeren in een onderneming. Dit gebeurt via een speciale website (platform) waar ondernemers en investeerders elkaar ontmoeten.

Een onderneming zoekt bijvoorbeeld € 100.000 aan financiering om een nieuw product te ontwikkelen. Hij plaatst zijn project en investeringsvraag op een speciale website (platform). Doordat een grote groep mensen aan dit project een lening verstrekken (variërend van € 100 tot € 5.000), kan de onderneming zijn project realiseren. De financiers krijgen hun geld en bijbehorende rente vervolgens terug.

Onze ervaring met financiering

In de dagelijkse praktijk van onze dienstverlening in subsidies en groeifinanciering ervaren wij dat onze klanten uit het bedrijfsleven moeite ondervinden om voldoende financiering aan te trekken voor innovaties of groei van hun bedrijfsactiviteiten. Het MKB is voor haar financiering voornamelijk aangewezen op het reguliere bankcircuit. Door de financiële crisis zijn banken erg terughoudend met het verstrekken van financiering. De alternatieve bronnen voor financiering zijn voor het MKB beperkt. Jammer, want we merken dat zelfs gezonde bedrijven die om financiering aankloppen regelmatig nul op het rekest krijgen. Soms krijgen we de indruk dat daardoor een negatieve spiraal ontstaat: de sterk verminderde beschikbaarheid van financiering beperkt de onderneming in zijn plannen, waardoor de economische groei geen impuls krijgt.

De potentie van crowdfunding

Crowdfunding is een veelbelovende alternatieve financieringsbron voor het MKB. In Nederland werd in 2013 voor 32 miljoen euro via crowdfunding gefinancierd waarvan 86% opgehaald is door ondernemingen. In 2011 werd er nog maar € 875.000 in ondernemingen geïnvesteerd via crowdfunding. Dat crowdfunding geen hype maar een blijvende ontwikkeling is, wordt bewezen door het succes in de Verenigde Staten. Hier is crowdfunding al begonnen in 2004 en ging er anno 2010 al 1 miljard dollar in om.

Naast het vinden van financiering helpt crowdfunding ondernemers om zichzelf op de kaart te zetten bij een groot betrokken publiek binnen een bepaalde regio en/of niche. Mensen die investeren in een crowdfunding project zullen zich namelijk betrokken voelen bij het project en worden daardoor actieve ambassadeurs. Crowdfunding kan dus gezien worden als een innovatief model om MKB op een creatieve en directe manier te financieren, zodat zij kan blijven groeien en innoveren.

Onderzoek ‘Crowdfunding in Gelderland’

Direction heeft in opdracht van de Provincie Gelderland het potentieel van crowdfunding als financieringsbron voor MKB in de provincie onderzocht. Het onderzoek gaat in op uiteenlopende vragen over de vraag naar en werking van crowdfunding. Er is zowel gekeken naar de behoefte van financiering vanuit ondernemingen als naar de bereidheid van het ‘publiek’ om via crowdfunding te investeren in ondernemingen.

Tijdens het onderzoek hebben we gemerkt dat er veel enthousiasme is in Gelderland voor crowdfunding bij zowel mogelijke investeerders en ondernemers, maar dat het grote potentieel in Gelderland nog niet volledig wordt benut. Door MKB bedrijven te adviseren op het gebied van crowdfunding willen we hier verandering in brengen.
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat binnen crowdfunding twee modellen te onderscheiden zijn, namelijk ‘crowdfunding als investment’ en ‘crowdfunding als involvement’. In het eerste model worden investeerders vooral gedreven door financiële aspecten zoals een hoog rendement. In het tweede model worden investeerders vooral gedreven door hun betrokkenheid bij het project. Beide modellen stellen andere eisen aan projecten. Investeerders worden gedreven door andere kritieke succesfactoren en de modellen zijn bepalend voor de keuze voor een geschikt crowdfunding platform.

Lees hier de samenvatting of het gehele rapport .

Diensten crowdfunding

Door de huidige crisis wordt het voor MKB bedrijven steeds lastiger om hun plannen, groei of innovatie gerealiseerd te krijgen. Toch zijn er, juist nu, ondernemers met innovatieve ideeën, hoge ambities en grote idealen. Voor deze ondernemers is crowdfunding een veelbelovende alternatieve financieringsbron.

Bent u zo’n ondernemer? Direction adviseert u graag om uw crowdfunding campagne tot een succes te maken. Zie hieronder een overzicht van onze diensten.

Workshop Crowdfunding voor ondernemers

  • In de workshop Crowdfunding voor ondernemers krijgt u antwoord op de volgende vragen:
  • Wat is crowdfunding, hoe werkt het en wat kan ik ermee bereiken?
  • Hoe vertaal ik mijn plannen in een project dat geschikt is voor crowdfunding?
  • Door welke kritieke succesfactoren gaat de ‘crowd’ over tot investeringen in mijn project?
  • Hoe kunnen kritieke succesfactoren versterkt worden?
  • Hoe voer ik een succesvolle crowdfunding campagne uit?

De workshop duurt één dagdeel. Kosten zijn € 95,- per persoon (excl. BTW). Per workshop zijn er minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

Crowdfunding campagne coaching

Zijn mijn plannen geschikt voor crowdfunding? Hoe kan ik mijn plannen vertalen in een aansprekende crowdfunding propositie? Welk crowdfunding platform is het meest geschikt? Door welke kritieke succesfactoren worden mijn investeerders gedreven en hoe kan ik deze versterken? Hoe zorg ik voor een goede financiële onderbouwing? Hoe breng ik de crowdfunding campagne tot een succes? Allemaal vragen waar u tegenaan kunt lopen tijdens de voorbereiding en uitvoering van een crowdfunding campagne.

Door crowdfunding campagne coaching vinden we samen met u een antwoord op deze vragen. U voert zelf de crowdfunding campagne uit, maar wij geven u advies op strategische momenten.
Crowdfunding campagne coaching kan in één of meerdere sessies.
Neem voor meer informatie contact op met ons op 0341-560907.